Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. dubna 2016 došlo ke změně názvu naší společnosti Vinařství Kořínek, s.r.o. se sídlem Pod Skálou 106, 669 02 Znojmo. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:


Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.


Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonní kontaktní údaje zaměstnanců...) zůstávají beze změny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky,faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.S přátelským pozdravem

Ing. Josef Trávníček
Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.

Jednatel a obchodní ředitel